Agderseminaret 2016

"På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk perspektiv." er tema for Agderseminaret 13-14. oktober på Universitetet i Agder på Gimlemoen i Kristiansand.

Ikke siden andre verdenskrig har flere mennesker vært på vandring og på flukt – over landegrenser og innenfor sitt eget land. Mennesker flykter fra opprør og krig. Men mange bryter også opp fra sitt hjemsted og flytter fordi de søker arbeid og drømmer om et bedre liv. I dag opplever vi at flere enn noen gang står ved våre grenser og vil inn. Norge er blitt et flerkulturelt samfunn.

I tidligere århundrer var det ikke innvandring, men tvert imot utvandring som var det tydeligste trekket. Nordmenn reiste til Holland for å søke arbeid på 16- og 1700-tallet, og til Amerika på 18- og 1900-tallet. Mange vendte tilbake, men de fleste bosatte seg permanent i det nye landet. Korttidsutvandring til Spania er et fenomen som har preget vår nyere historie.

På Agderseminaret 2016 vil vi trekke noen lange linjer gjennom de siste århundrenes migrasjonshistorie.

Programmet for seminaret kan du lese her.

Pris: Deltakelse to dager kr 800,- inkl lunch m.m. Deltakelse en dag kr 400,- inkl lunch m.m. Tillegg for middag torsdag ettermiddag: 500,- (inkl drikke).

Bindende påmelding og betaling innen 23. september som gjøres her…. (egen digital påmelding via UiA)

Kontaktperson, faglig program: Berit Eide Johnsen

Kontaktperson, praktisk arrangement: Line Frøysaa Eriksen

Les mer om Agderseminarene.

Agderseminaret 2016 Ny2