Eydehavn Museet

Leiligheten 2  
Eydehavn Museet er et industri- og arbeidermuseum. Museet er etablert i en ...