Hva skjer i 2018?

Sommeren 2018 åpner vi for sesongen samtidig med skolens sommerferie, altså i uke 26.

Programmet ellers for 2018 er fremdeles under utarbeiding, og vil bli presentert så snart det er klart.

I mellomtiden ønsker vi alle velkommen til å besøke museet. Grupper eller skoleklasser kan ta kontakt med bestyrer.

Vi minner om utstillingen "Marens minner" i museets andre etasje. Dette er en utstilling om kystkvinners arbeid i eldre tid. Bilder, gjenstander og tekster forteller om kvinners hverdagsliv her i distriktet før industrien kom til bygda.

Ellers er museets utendørs utstilling "Eydehavn 100 år. Mennesker fra historien" fortsatt åpen. 13 plakater danner en 3 km lang rundtur her. Du finner kart ved info-plakaten utenfor museet. Legg turen til Eydehavn før utstillingen tas ned i 2018!

På Eydehavn Museet jobbes det i løpet av året på flere plan for å utvikle museet. Lokalstyret jobber med ulike arrangement og det årlige Eydehavn-seminaret.

Det utarbeides hvert år en virksomhetsplan for bestyrer. Bestyrer har som oppgave å ta best mulig vare på museets samlinger av gjenstander, fotografier og arkivmateriale. Dette jobbes det med hele året.