Nils Hjelmtveit hedres

AAAPA 2418Neg2990
AAAPA 2418Neg2990
Fredag 21. juli avdukes høytidelig en byste av Nils Hjelmtveit på Eydehavn torv. Hjelmtveits livslange arbeid skal hedres med en byste på 125-årsdagen for hans fødsel.

Avdukingen på Torvet starter kl. 16.00 med taler og musikk. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Mari Hjelmtveit skal tale og avduking vil skje ved Jonas Gahr Støre, fylkesmann Stein A. Ytterdahl, representanter for Hjelmtveit-familien og utvalgsleder John Lundstøl. Veterankorpset spiller under seremonien.

Styret for Eydehavn Museet oppnevnte i 2016 et utvalg som skulle se på muligheten for å få reist en byste over Nils Hjelmtveit på Eydehavn torv. Her står allerede Eydehavns grunnlegger, Sam Eyde, og en skulptur over «Industriarbeideren». Utvalget består av John Lundstøl (leder), Jan Kløvstad, Helge Røed, Jan Arild Andersen og de tidligere museumsbestyrerne Helga Lid Ball og Kåre Engbråthen. Alle har godt kjennskap til Hjelmtveit og sterk tilknytning til Eydehavn.

Skulptør Ferdinand Wyller har jobbet med oppdraget denne våren og bysten vil bli ferdig og montert til avdukingen. Utvalgets medlemmer og medlemmer av Hjelmtveit-familien har skrevet et hefte om Nils Hjelmtveit som bl.a. vil bli solgt på Eydehavn Museet.

Utvalget har gjort en formidabel jobb og lokalstyret for Eydehavn Museet og Eydehavn Museet takker medlemmene så mye for innsatsen. Det er også grunn til å takke alle som har bidratt til å finansiere bysten. De største bidragsyterne er Aust-Agder fylkeskommune, Arendal kommune, St. Gobain CM, Coop Sørvest, Stokken historielag og Aust-Agder Arbeiderparti.

Helge Røed har skrevet et sammendrag av Nils Hjelmtveits liv. Du kan lese mer om ham i vedlagte PDF.