Kurs og konferanser

Arkiv:

I 2018 tilbyr vi følgende kurs her hos oss på KUBEN. Alle kursene vil bli gjennomført på KUBEN i Arendal, bortsett fra en fagdag i samarbeid med Interkommunalt arkiv i Vest-Agder(IKAVA).

Under ser dere tid, sted og påmeldingsfrist. Alle kursene varer fra kl. 9-12. Det er bindende påmelding og påmeldingsavgiften er 150 kr.

Du melder deg på via e-post til monika.k.haland@aama.no

Ved påmelding vennligst oppgi:

Navn og ressursnummer som faktura skal merkes med


Dersom det skal sendes EHF skal dette nummeret oppgis, alternativt postadresse
Merk tydelig hvilket kurs du vil delta på!

Hver enkelt må selv melde seg på. Dette for at vi enkelt skal kunne kontakte deltakere dersom nødvendig.

Det må være minimum 10 deltakere for at kursene skal gjennomføres.


Grunnkurs arkiv

Tid: 22.mars

Sted: KUBEN Arendal

Målgruppe: Ledere og saksbehandlere

Kurslengde: 3 timer

Påmeldingsfrist: 8. mars

Dette er et grunnkurs som vil ta for seg viktige begreper og definisjoner innen arkiv. Vi ser på sentrale lover og forskrifter som gjelder for kommunale arkiv og går litt nærmere inn på de paragrafene som omhandler postbehandling og journalføring. Vi vil kort gå gjennom retningslinjer for periodisering, bortsetting og avlevering, før vi til slutt ser vi på hvordan arkivplan kan brukes som verktøy for ledere og saksbehandlere i forvaltningen. 

 

Felles fagdag sammen med IKAVA

Tid: 30. mai

Sted: Kristiansand

Målgruppe: Arkivledere og arkivmedarbeidere

Vi kommer tilbake til program og påmeldingsinfo. Så sett av datoen og følg med.

 

Innsyn og offentlighet

Tid: 6.september

Sted: KUBEN, Arendal

Målgruppe: Arkivledere, ledere og saksbehandlere

Kurslengde: 3 timer

Påmeldingsfrist: 24. august

Dette kurset tar for seg innsynsrett og arkivets rolle. Innsyn er et av de viktigste demokratiske virkemidlene vi har. Innsynsretten vår er regulert gjennom flere lover, men den ivaretas også ved å praktisere "meroffentlighet". Vi ser på sentralt lovverk og kommer med eksempler.

 

E-arkiv

Tid: 25. oktober

Sted: KUBEN, Arendal

Målgruppe: ikt-medarbeidere og arkivledere

Kurslengde: 3 timer

Påmeldingsfrist: 12. oktober

Vi kommer tilbake til helt konkret tema for dette kurset. Følg med.

  


Museum:

  • Renhold for personale som holder rent i kulturhistoriske bygninger
  • Gjenstandens museale liv fra A-Å
  • Dokumentasjon og registrering av gjenstander
  • Primus - digital katalog for gjenstander og foto
  • Å lage museumsutstillinger